Nyheder


Hvad mener - og siger - politikerne på Christiansborg om de selvstændige ingeniørers stilling i Danmark?


Vi har stillet samtlige politiske partier på Christiansborg - det vil sige de pågældende partiers beskæftigelses- eller tilsvarende ordfører - følgende tre spørgsmål, og neden for kan du (indtil videre) læse tre partiers svar. Vi håber retsen følger trop inden valget, altså IDA VALG 2022:


  1. Hvilken holdning har dit parti til (ingeniørbaserede) iværksættere og små/mindre selvstændige erhvervsdrivende?
  2. Er de danske forhold optimale for opstart af nye højteknologiske virksomheder. Hvis nej – hvorfor ikke?
  3. Hvad vil du og dit parti fremadrettet gøre for at skabe bedre forhold for iværksættere/selvstændige?


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Henrik Møller - Socialdemokratiet


1. SMV’erne er rygraden i dansk økonomi og rummer ofte nye muligheder. Mange af de store virksomheder, er jo startet som små start-ups med en god ide. De spiller en stor rolle i den grønne omstilling, hvor de både er afgørende for vores klimamål samtidig med, at de er en potentiel eksportsucces af grønne løsninger. Derfor vil vi gerne have flere af den slags virksomheder.


2. I Danmark får vi altid flotte placeringer på ease of doing business-index. Det skyldes bl.a. en velfungerende offentlig administration uden korruption, en veluddannet arbejdsstyrke, stabile forsyninger af vedvarende energi og en god infrastruktur.


3. Vi har allerede gennemført en række tiltag for iværksættere. Vi har bl.a. etableret en grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser på 30 mio. kr. Vi har styrket den økonomiske tryghed under barsel gennem en ny barselsfond for selvstændige. Vi står bag Danmarks Grønne Fremtidsfond. Og vi har givet Vækstfonden mandat til at oprette en ny fond i samarbejde med private investorer og pensionsselskaber for at rejse et større milliardbeløb, der skal investeres i iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. For bare at nævne nogle ganske få.


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hans Andersen -  Venstre


1. Det er bl.a. vores ingeniørbaserede iværksættere, som har løsningerne på de udfordringerne, vi står med – fx ift. den grønne omstilling. Vi skal derfor have flere iværksættere i Danmark. Danmark skal være verdens bedste land at starte og drive virksomhed i. Og flere små iværksættere skal blive til de nye store eksportvirksomheder, der kan skabe vækst og nye danske arbejdspladser. Derfor skal vi forbedre rammevilkårene, så flere tør springe ud i livet som iværksættere, og så flere iværksættere kan vokse sig store.


2. Nej, det mener jeg ikke. Den socialdemokratiske regering hæver gang på gang skatten på erhvervslivet. De har hævet skatterne for milliarder i den tid, de har haft regeringsansvaret. Og de hiver kvalificeret arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet. Det er skadelige for vores iværksættere, og det begrænser deres muligheder for, at de kan vokse sig store. Venstre vil en anden vej.


3. Vi vil skabe grobund for endnu flere iværksættere. Vi vil gøre det lettere at skaffe kapital, gøre barriererne for nytænkning mindre og bane vejen for, at mere talent er tilgængeligt for vores iværksættere. Vi har bl.a. foreslået, at fradraget for investeringer i iværksættervirksomheder skal fordobles og gøres mere tilgængeligt for almindelige danskere. Vi har også foreslået, at loftet over aktiesparekontoen skal hæves – for den måde at sikre en stærkere aktiekultur. 


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rune Lund - Enhedslisten


1. Enhedslisten ser positivt på virksomhedsstart for vidensbaserede iværksættere. Ofte skaber de løsninger, samfundet har brug for. Det kunne f.eks. være internetopkoblede, semiautomatiserede medicindispensere i hjemmeplejen. Det kunne være CO2-fangstteknologi eller plasticstøvsugere, der kan fjerne plastik i havene.


2. Forholdene er i hvert fald ikke gode nok. Vi har dog det problem, at vidensbaserede virksomheder ofte etablerer sig i udlandet, når de skal skalere op, fordi de ikke har adgang til den rigtige kapital og investorer med de rigtige kompetencer i Danmark. Det skal vi have lavet om på, så vi ikke mister danske arbejdspladser og teknologier til amerikanske og kinesiske kapitalfonde. Det kan bl.a. ske med en statslig investeringsbank, der kan tilbyde accelerationskapital. Derfor ser Enhedslisten meget positivt på, at der i øjeblikket forhandles om en statslig ”superfond”, som netop kan sikre denne adgang til kapital via et statsligt finansielt institut.


3. Hvad angår SMV’er og mindre erhvervsdrivende, så har Enhedslisten et helt udspil til forbedring af myndighedskontakten, en bedre retslig beskyttelse, og mere fair skatteregler, så de små nystartede virksomheder kommer billigere fra start. Desuden vil vi gøre adgang til kredit og kapital bedre, og orientere en større andel af erhvervsfremmemidlerne mod SMV'erne. De udgør trods alt hovedparten af det danske erhvervslandskab.