Kandidater

Kandidater

....................................................................................................................................................................

Michael Fahlgren

 

Arbejdssted: Selvstændig med Danish Technical Press og Bornholmerfotografen

Uddannelse: Teknikumingeniør, EBA, bestyrelsesuddannelse fra CBS

 

Deltager i bestyrelsen for IDA Selvstændig, Valgudvalget, Lønstatistikudvalget

Sidder i Repræsentantskabet for Selvstændige Ingeniørers Liste, er suppleant i Hovedbestyrelsen (HB)

Sidder i Regionernes Arbejdsmarkeds Råd (RAR) for Bornholms region på vegne af IDA som repræsentant for AC (Akademikerne).


Jeg har deltaget i det parlamentariske arbejde i Ingeniørforsningen siden jeg sidst i 1990'ern blev valgt som formand for LSI (Ledende og Selvstændige Ingeniører), og har især fokuseret på de selvstændige og iværksætternes forhold gennem de seneste 18 år. Gennem al den tid har vi i IDA haft en ganske stor medlemsandel, der hellere end gerne ville springe ud som selvstændige - hvis blot omstændighederne var optimale.


Optimale omstændigheder for start af selvstændig virksomhed handler for det moderne menneske først og fremmest om økonomisk tryghed. Derfor har jeg gennem mange år talt varmt for etablieringen af en iværksætterfond - en fond, der støtter selvstændige og iværksættere økonomisk i det første års tid, hvor der sjældent er en indkomst man kan leve af. Jeg er godt klar over at IDA ikke selv kan etablere en sådan fond.


Men hvis IDA gik forrest og inviterede nogle af de forholdsvis velpolstrede erhvervs- og teknologifonde vi har i Danmark er jeg helt sikker på at en sådan fond ganske hurtigt kunne etableres. Kunne IDA blot på denne måde være medvirkende til at skabe 5-10 nye højteknologiske vækstvirksomheder årligt ville fondsmidlerne være givet rigtig godt ud!

....................................................................................................................................................................

Knud Plesner


Uddannelse: Akademiingeniør

Retning: Akademiingeniør, Maskin, Mekanik & Industri


Produktionsmodning i pta og kreativ udvikling af udstyr, mekatronik og mediko
https://www.linkedin.com/in/knudplesner/


Vi i ida er de bedste bl.a. til at:

  • Hjælpe dig igennem dit rådgiveransvar og forsikring
  • Iværksætter sikkerhed og faglig netværk, som bæredygtig klima og miljø
  • Sikre selvstændige det samme velfærd som ansatte

Iværksættere bør også kunne forske, arbejde og ansætte samtidig.
Vi ingeniører skal gøre det vi er bedst til og lade staten facilitere os med infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft og velfærd. https://www.youtube.com/watch?v=z_EhS81E4kk

....................................................................................................................................................................

Stanley Dakin

 

Jeg er selvstændig IT konsulent med fokus på: Systemet støtter medarbejderne.

Medarbejderne understøtter forretningen. Jeg støtter B-samfundet og arbejdet for: 

Lyt til din døgnrytme og skab bedre performance, for dig selv og din virksomhed.

 

Jeg deltager i bestyrelsen for IDA selvstændige fordi vi vil tilbyde arrangementer

og netværk for selvstændige ingeniører.


IDA er en stærk forening for de tekniske faggrupper. IDA dækker bredt og har en stemme i samfundet og i det politiske spektrum. Mange medlemmer er selvstændige, eller har visioner om at starte sit eget. De kan drage fordel af en stærk forening der kender deres hverdag.

Jeg vil arbejde for at de selvstændige får en solid platform i IDA, og et afsæt til nye markeder.


Jeg interesserer mig for at du, som selvstændig, kan sparre med IDA, og styrke din virksomhed.

Jeg vil gerne være din stemme i IDA. Hvilke emner optager dig?

Fortæl gerne - jeg lytter!

 

 

....................................................................................................................................................................

Ulrik Danneskiold-Samsøe

 

Jeg er bestyrelsesformand i ØD-S Holding, som er hovedaktionær i selskabet SOSINA Exploration Ltd. (www.sosina.co.uk).  Selskabet er partner i olieefterforskningsprojekter i Irland.

Jeg har tidligere været medstifter af det rådgivende selskab Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S (købt i 2005 af Lloyd's Register) og Ødegaard A/S (købt i 2006 af Schlumberger Inc)

https://www.linkedin.com/in/svensker/ 


Jeg interesserer mig for IDA's stillingtagen i den aktuelle erhvervspolitiske debat. Herunder hvorledes IDA kan bidrage til at endnu flere arbejdspladser for ingeniører dels beholdes, dels nyskabes i Danmark.


Mange ingeniørarbejdspladser er i fondsejede virksomheder. Men siden 1990'erne er der ikke oprettet flere af den type virksomheder. Det skyldes et Christiansborg-forlig i en sen nattetime. Det skal laves om.


Stem på mig fordi jeg har tid til at lægge et stykke arbejde som valgt repræsentant. Og fordi jeg har megen erfaring med at arbejde i andre foreninger.

....................................................................................................................................................................

Jens-Peter Siliam Kristensen


Tekst er på vej