Intro

Intro

Iværksættere og selvstændige er fremtidens helte!

 

Nystartede små og mellemstore virksomheder er innovative og driver teknik og naturvidenskab

samt ingeniørfaget og samfundet fremad. IDA skal gøre det lettere at starte egen virksomhed,

også hvis det kun er på deltid, lyder det fra Selvstændige ingeniørers liste.

 

Innovation og nyskabelse kommer oftest fra iværksættere, selvstændige og mindre virksomheder, der tør dyrke de nye, skæve og innovative ideer. Mange IDA-medlemmer drømmer om at tage springet og starte egen virksomhed, men en alt for lille procentdel af dem finder rent faktisk pengene og modet. Her skal IDA endnu mere på banen med støtte, hjælp og vejledning.

 

I disse år ændrer arbejdsmarkedet sig med stor hast. Mange af IDAs medlemmer bliver såkaldte

”kombinatører,” der blander egen virksomhed, ofte inden for konsulentarbejde og rådgivning,

med projekt- eller deltidsansættelser.

 

Selvstændige ingeniørers liste går ind for, at IDA udvikler værktøjer til at håndtere kombinatørerne,

så de asymmetriske ansættelser bliver en fordel for den enkelte – og for samfundet. Blot en

enkelt succesfuld iværksætter kan skabe mange arbejdspladser på sigt. Og dermed

vækst, indtjening og udvikling til gavn for os alle.

 

 

 

Mærkesager

 

  Skab optimale betingelser for, at IDAs medlemmer kan starte som selvstændige.

 

  Udbyg netværk mellem selvstændige IDA-medlemmer, men også på tværs mellem

      selvstændige og ansatte IDA-medlemmer.

 

  Gør det lettere for de små virksomheder at overleve. Praktisk hjælp til markedsføring,

      regnskab m.m. kan være livgivende i de første spæde år af en virksomheds liv.

 

Opstartsfond nu! Under dette motto kæmper vi for at IDA stiller sig i spidsen for en

      fond, som har til formål at støtte opstartsvirksomheder i den allerførste fase, hvor der

      ikke findes andre midler.

 

 

 

Historik

 

Selvstændige ingeniørers liste blev etableret for 13 år siden, fordi der var behov for at gøre en

særlig indsats for denne betydelige gruppe af medlemmer. Siden har listen deltaget i arbejdet

omkring det fagtekniske selskab IDA Selvstændige og har rejst de selvstændiges sag flest mulige

steder i IDA, herunder i repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen. Listen stiller op i hele landet,

og listen repræsenterer alle IDAs selvstændige, uanset om de er ingeniører, cand. scient.er eller

IT-uddannede.

 

 

Vision

 

IDAs selvstændige og ansatte skal arbejde bedre sammen politisk, da fremtidens IDA-medlem

ofte vil skifte mellem de to roller. I første omgang kan det ske via et ‘Selvstændiges råd’ på linje

med Ansattes Råd (AR).

 

IDA skal være bedre til at håndtere kombinatører, der kombinerer projekt- eller deltidsansættelser

med konsulentjob og selvstændig virksomhed.

 

IDA skal gå forrest i at etablere en iværksætterfond, der gør det lettere at skaffe kapital til nye,

innovative virksomheder.